Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

 

SAYI  : 2014/  261  

KONU : Konutların iskan ruhsatı hk.

İLGİ: a) 08.11.2013 gün 2013/477 sayılı yazı

         b) 06.01.2014 gün 2014/009 sayılı yazı

         c) 03.03.2014 gün 2014/81 sayılı yazı

SAYIN ÜYEMİZ,

       Bilindiği üzere; Angora Evleri Sitemiz de bulunan konutlarımızın % 95’inin iskan belgesi (yapı kullanma izni) yoktur. Bu konunun çözümü için siz değerli üyelerimizin karşılaşacağı mağduruyetleri gidermek adına ilgi a-b ve c yazılarımızla sizlere değişik zamanlarda duyurularda bulunduk. Ama maalesef tüm gayretlerimize rağmen çalışmalarımızı dikkate almayarak kendi adlarına yönetimimize yardımcı olmayan bazı üyelerimiz mevcuttur. Bu yazı ile son bir kez siz değerli üyelerimizin Çankaya Belediye Başkan’lığı tarafından bazı yaptırımlara muhatap olmamanız için uyarma gereğini ve sorumluluğunu duymaktayız.

      Sitemizdeki kooperatif konutlarımızın iskan belgelerini almaları ekteki Çankaya Belediye Başkanlığı’nın benzer yazısı ile ikaz edilmişti. Bu ikazın gereğinin kısa zaman da yerine getirilmediği için kooperatif konutlarına Çankaya Belediye Başkanlığı’nca ciddi para cezaları tahakkuk ettirilerek kaçak yapı muamelesi uygulanmış ve 3194 sayılı imar kanununa göre gerekli yaptırımın uygulanacağı tebliğ edilmiş idi. Bunun üzerine kooperatif konunun ciddiyetini anlayarak süratli bir şekilde gerekli çalışmaları başlatmış kooperatif konutlarınının gayri yasal durumunu % 70 nisbetinde çözüme ulaştırmış (2 adanın iskanı 9 adanın ruhsatı tamamlanmış) 2014 yılı sonu itibariyle bütün problemleri çözerek kooperatif konutlarına yapı kullanma izin belgesi (iskan) almış olacaktır. Kooperatif üyesi olmayan siz değerli üyelerimizin  ekteki Çankaya Belediye Başkanlığı  yazılarından  anlaşılacağı üzere olumsuzluklara meydan vermeden gerekli hassasiyeti göstererek ada bazında başlatılacak çalışmalara ışık tutması bakımından vekalet ve muvafakatlarınızı noterden tanzim ettirilerek yönetimimize ulaştırmanız sizin lehinize olacaktır.       

Gereğini hassasiyetlerinize ve bilgilerinize arz ederiz.

                                                              Mehmet Kemal ÜNSAL

                                                                         Başkan

                                                           Toplu Yapı Yönetimi adına

 

Ek: Çankaya Belediye Başkanlığı’nın yazısı

Not: Daha önceden vekalet ve muvafakatlarını yönetime ileten üyelerimiz bu yazıyı lütfen dikkate almayınız.