BİLGİLENDİRME -31

BİLGİLENDİRME -31

SAYI: 2021/58                                                                                              

BİLGİLENDİRME: 31

ANKARA,10/02/2021

Konu    : Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi aidatlarının artırılması hk.

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, Toplu Yapı aidatlarına son olarak 14/04/2019 tarihli Temsilciler Kurulu Toplantısı’nda Mayıs 2019 döneminden itibaren geçerli olmak üzere %25 oranında artış uygulanmasına karar verilmiş olup, Temsilciler Kurulu tarafından onaylanan bütçe ile Yönetimimiz, bütçe gider hesaplarında bütçe tahminlerinden daha fazla artış gerçekleştiği takdirde bütçe dengesini sağlamak için aidatlara enflasyon ve/veya ayrıca %10 oranında artış yapmaya yetkili kılınmıştır.

 

2020 yılında yapılması planlanan Temsilciler Kurulu Toplantısı ise, gerek Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşan riskler gerekse kat malikleri kurulu toplantıları gibi geniş katılımlı etkinliklerin Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 28/11/2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile 01/03/2021 tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle halen yapılamamış olup, Ankara Valiliği tarafından bu hususta yeni bir erteleme kararı alınıp alınmayacağı ve dolayısıyla 2021 yılında Temsilciler Kurulu Toplantısı’nın hangi tarihte yapılabileceği hususları da belirsizliğini korumaktadır.

 

Öte yandan, yıllık enflasyon oranları 2019 yılında %11,84, 2020 yılında ise %14,60 olarak gerçeklemiş olup, asgari ücrete 2020 yılında %15,03 oranında, 2021 yılında ise %21,56 oranında artış uygulanmıştır.

 

14/04/2019 tarihli Temsilciler Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanan aidat artışından bu yana meydana gelen enflasyon ve asgari ücret artışları, başta personel ücretleri ve özel güvenlik hizmetinin maliyeti olmak üzere Yönetimimizin işletme maliyetlerini artırırken aidatlara artış uygulanamaması, Yönetimimiz nezdinde bütçe açığına neden olmakta ve aidatların ivedilikle artırılmasını zorunlu kılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, Yönetim Kurulumuzun 08/02/2021 tarihli ve 2021/005 sayılı kararı uyarınca, 2019 yılı onaylı bütçesi ile Yönetimimize verilen yetkiye istinaden ve 01/03/2021 tarihinden, (MART/2021) ayından itibaren geçerli olmak üzere, Toplu Yapı aidatlarına %15 oranında artış uygulanmasına, bu artışlardan sonra aidat tutarındaki kuruş tutarı 0,50-KR. ve küçük olan tutarların aşağıya doğu, aidat tutarındaki kuruş tutarı 0,51-KR. ve büyük olan tutarların yukarıya doğu yuvarlanmasına ve aidat tutarının tam sayı olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Aidatınızın 01/03/2021 tarihinden itibaren artışlı tutar üzerinden ödenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

SEHER AYDIN                   ZÜHTÜ BATI                 A. DAVUT BAYKAN              M.TUĞRUL TARCAN

         Üye                                  Üye                            Sekreter Üye                       Muhasip Üye

 

 

 ALİ BALKAN                                                         AYFER ARAT

Başkan Yardımcısı                                                Başkan Yardımcısı

 

 

MEHMET KEMAL ÜNSAL

Başkan