Bilgilendirme -27

Bilgilendirme -27

Sayı: 2019/ 565                                                                                                                                              

 

Bilgilendirme               : 27

Konu                            : Sitemizdeki Sahipsiz ve Sahipli Köpekler Hk.

 

 

Değerli Site Sakinimiz;

Müteaddit defalar tarafınıza ilettiğimiz bilgilendirme yazılarında ifade edildiği ve tarafınızca da bilindiği üzere, sitemizde bulunan gerek sahipsiz sokak köpekleri gerekse sahipli olmakla birlikte site sakinlerine muhtelif şekillerde rahatsızlık veren köpekler, sitemizde çözüm bekleyen temel konulardan biri haline gelmiştir.

Özellikle içinde bulunduğumuz 2019 yılında bu hususta Yönetimimize iletilen talep ve şikayetlerde olağandışı bir artış söz konusudur.

Angora Evleri Toplu Yapı Yönetim Planı’nın konuya ilişkin maddeleri aşağıdaki gibidir:

Madde 18/d/1 : “Blokların bağımsız bölümleri olan evlerde, eklentilerde veya konut ortak  yeri olan bloğun bahçesinde köpek beslenmesi, blok kat malikleri  kurulunun oy birliği ile alacağı kararla mümkündür.”

Madde 18/d/2 : “Müstakil konut malikleri; kendilerine özgü adadaki konut malikleri veya  kiracılarından oy birliğiyle karar almak koşuluyla, konutlarının alanları  içerisindeki bahçelerinde evcil hayvan (kedi, köpek) besleyebilirler”

Madde 18/d/3 : “Toplu yapı yönetimi sorun çıkaran hayvanı Angora Evleri Alanı dışına çıkarılmasını sahibinden ister. Ayrıca bu konuda toplu yapı yönetim  kurulunun alacağı kararlara hayvan sahipleri koşulsuz uymak zorundadır.”

Madde 18/d/4 : “Kayışsız ve sahibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz sayılır.  Sahipsiz, başıboş köpekler, belediye teşkilatı görevlilerine teslim edilir veya   site güvenliği tarafından uzaklaştırılır.”

Görüldüğü üzere Yönetim Planı, Yönetimimizin yanı sıra siz değerli site sakinlerine de belirli görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

a) Sahipli köpeklerle ilgili olarak Yönetimimize iletilen şikayetler özetle:

  • Köpeklerin tuvaletlerini sitenin ortak alanlarına yapmak suretiyle kirliliğe neden oldukları ve sahiplerinin bu hususta kayıtsız kaldıkları;
  • Tasmasız biçimde gezdirilen veya müstakil konutların bahçelerinde barındırılan köpeklerin site sakinlerine saldırdığı veya havlamak suretiyle korkuya neden olduğu;
  • Yine müstakil konutların bahçelerinde barındırılan köpeklerin gece ve gündüz havlamak suretiyle gürültüye neden olduğu;

başlıkları altında toplanmaktadır.

Sitemiz sakinlerinin Yönetim Planı ve yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde evcil hayvan besleme hakkına sahip oldukları ve hatta evcil hayvan beslemekte olan bazı site sakinlerinin özellikle bu amaçla sitemizde ikamet ettikleri tabiidir.

Öte yandan, yukarıda atıfta bulunulan hükümler uyarınca evcil hayvan beslenebilmesi bloklarda blok kat malikleri kurulunun, müstakil konutlarda ise adadaki diğer kat maliklerinin ve kiracılarının oybirliği ile alacakları karara bağlı olup, bu gereklilik yerine getirilmediği sürece evcil hayvan beslenmesi hukuka aykırı olacaktır. 18/d/3 maddesinin Yönetimimize tanıdığı yetki ise saklıdır.

b) Sahipsiz köpekler konusu ise; gerek sitemizin yeşil veya boş alanlardan oluşan toplam 1450 dönüm alana yayılan oldukça büyük bir yerleşim sahası olması, gerek bu konuda sitemiz sakinleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve gerekse Yönetimimizin ve idari mercilerin bu konuda sınırlı yetkilere sahip olmaları nedeniyle kalıcı bir çözüme kavuşturulamamaktadır.

Sitemiz çevresindeki sahipsiz köpekler, bir şekilde sitemize girmekte ve sakinlerimiz tarafından beslenmekte, yaşam ve üreme imkânı bularak çoğalmaktadırlar. Kimi site sakinlerimiz, sahipsiz köpeklerin can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğu ve siteden uzaklaştırılması gerektiği görüşünde iken, bazı site sakinlerimiz ise sahipsiz hayvanların da site dahilinde yaşama hakkına sahip olduklarını savunmakta, sahipsiz hayvanları koruma ve besleme yoluna gitmektedirler.

Yönetimimiz, gerek site sakinlerinden gelen şikayetlere istinaden gerekse resen yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen sahipsiz köpekleri, Yönetim Planı hükümleri uyarınca Çankaya Belediyesi ekiplerine bildirmektedir. Yönetimimizin göreve geldiği 20/02/2012 tarihinden bu yana, Çankaya Belediyesi’ne bu hususta 11 ayrı başvuru yapılmıştır.

Çankaya Belediyesi ise, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen yetkiler dahilinde başvurularımıza istinaden sahipsiz köpekleri bulundukları yerlerden alarak geçici bakımevlerinde tedavi etmekte, kısırlaştırmakta, aşılarını yaptırmakta mümkünse sahiplendirmekte, sahiplendirilemeyen köpekleri ise mevzuat gereği alındıkları yerlere geri bırakmakta, aksi takdirde ise hayvan hakları derneklerinin şikayet ve suç duyuruları ile karşılaşmaktadır.

Yönetimimiz ayrıca, ortalama olarak yılda bir defa tüm Siteye hem sahipli hayvanların kirlettikleri alanlar ve başıboş gezen hayvanlarla ilgili duyurular yapmış, köpek gezdirenlere gerekli uyarılarda bulunmuş, şikâyette bulunan üyelerimizle, bazen yazışmalarla, bazen de birebir alınan tedbirlerle ilgili görüşmeler yapılarak paylaşılmıştır.

SONUÇ: Sitemizde köpeklerle ilgili sorunlar iki noktada toplanmaktadır;

  1. Sahipli köpekler ve bu köpeklerden şikayet eden komşularımızın hakları yukarıda belirtildiği üzere Toplu Yapı Yönetim Planının maddeleriyle sınırlandırılmıştır. Üyelerimiz haklarını bu şartlar çerçevesinde aramalıdır.
  2. Sahipsiz köpekler konusunda sitede iki farklı bakış açısı olduğu yukarıda belirtildiği üzere Toplu Yapı Yönetimimizce alacağımız tedbirler konusunda bize de engeller getirmektedir. Toplu Yapı Yönetimi’nin getirdiği haklar çerçevesinde gerekenler yapılmaktadır.

Üyelerimizin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermeleri dileğiyle güzel sitemiz de ortak yaşamın paylaşılmasını bekler iyi günler dileriz.  

 

 

SEHER AYDIN          ZÜHTÜ BATI         A. DAVUT BAYKAN        M.TUĞRUL TARCAN

       Üye                         Üye                           Sekreter Üye                    Muhasip Üye

 

 

 

                ALİ BALKAN                                                          AYFER ARAT

           Başkan Yardımcısı                                             Başkan Yardımcısı

 

 

 

MEHMET KEMAL ÜNSAL

Başkan