Bilgilendirme -26

Bilgilendirme -26

Sayı: 2019/ 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bilgilendirme: 26

Konu: 14 Nisan 2019 Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları

Sayın Üyemiz,

14 Nisan 2019 tarihinde yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Simitçi Kafe arkasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yapılması için tahsis ettiği parselde 1200 öğrenci kapasiteli ve 40 sınıflı bir okulun yapılması için çalışmalar başlanmış, fakat Yönetimimiz; uygulanacak olan projeyi incelendiğinde projedeki otopark eksikliği ile diğer sorunlar düşünülerek, mekânın konumu, gelecek öğrenci kapasitesinin büyüklüğü ve özellikle park meselesinin sitemizde yaratacağı sorunlar görüldüğünden, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde okul inşaatının yapılması engellenmiştir. Daha küçük ölçekli bir eğitim kurumunun oluşturulması için çabalar devam etmektedir.
  2. Sitemizde tapulu maliklerimizin bulunduğu 9 Ada da (18941-18942-18945-18951-18953-18957-18961-18967-18981 Adalar) 184 adet konutun iskanları alınarak, yapı kullanma izin belgelerine kavuşmaları sağlanmıştır. Muvafakat sorunu çözülen adalarda süreç devam etmektedir.
  3. Site içerisinde 40 km’yi bulan yollarımız ve kaldırımlardaki bozuklukların giderilmesi için Büyükşehir ve Çankaya Belediyeleriyle görüşmeler devam etmektedir.
  4. Toplu Yapı’ya ödenen aidatlarla ilgili olarak üyelerimizden gelen eşitsizlik talepleri ile Toplu Yapı Yönetim Planı’nda revize edilmesi talep edilen konuların görüşülmesi sonucunda, her iki konuyu da araştırmak üzere bir komisyon kurulmuştur. Komisyon Üyeliklerine: Ziya Kemal Gazioğlu, Haldun Danışman, Nihat Külahlı, Candan Ertürk, Mehmet Ümit Ayral seçilmişlerdir.
  5. 2019 Yılına ait bütçe görüşmeleri neticesinde  Toplu Yapı aidatlarına % 25 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.  Bu karara göre  Üyelerimizin  1 Mayıs 2019’ dan itibaren ödeme yapmaları gerekmektedir.
  6. Temsilciler Kurulunda yapılan seçimler sonucu Temsilciler Kuruluna ve Yönetime;

Temsilciler Kurulu Başkanı: Ahmet Şefik KAHRAMANKAPTAN

Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcılığı: Adalet Dilek ÖĞRETMEN-Celal DİLEKTAŞLI

Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Kemal ÜNSAL

Toplu Yapı Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Ali BALKAN-Ayfer ARAT-M. Tuğrul TARCAN-A. Davut BAYKAN-Seher AYDIN-Zühtü BATI

Toplu Yapı Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Ali Mürsel YAMAN-Murat Emre VURAN-Koray BULUT-Nejat DEMİRİZ

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Oktay BARAN-Halil KURAN-Alper BOTAN

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Levent Seyit DOĞAN-Cemalettin ULUSOY seçilmişlerdir.

  1. Yönetim olarak daha iyiyi yakalamak için çabalarımız devam etmektedir. Angora Siz sayın site sakinlerimizin el birliği ve destekleriyle örnek bir site olacaktır. Bu konuda Yönetimimize gösterdiğiniz güven için teşekkür eder, saygılar sunarız.

      SEHER AYDIN                        ZÜHTÜ BATI                       A. DAVUT BAYKAN                      M.TUĞRUL TARCAN

              Üye                                         Üye                                     Sekreter Üye                                Muhasip Üye

 

 

ALİ BALKAN                                                                  AYFER ARAT

Başkan Yardımcısı                                                          Başkan Yardımcısı

 

 

 

MEHMET KEMAL ÜNSAL

Başkan