Bilgilendirme - 20

Bilgilendirme - 20

Sayı : 2018/     : 217                                                                                                                                                           

Bilgilendirme  : 20

Konu                : Kamera sisteminin yapımı için üye aidatlarından alınacak fark

 

Sayın Üyemiz,

19 Nisan 2015, 05 Mart 2017 ve 08 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan Temsilciler Kurullarında Sitemizin güvenliği için kamera sistemin kurulması ve yatırımın maliyetinin Toplu Yapı kanalıyla belirlemesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bu karara göre başlangıçta yatırımın maliyeti 2.500.000.00 TL (İkimilyonbeşyüzbintürklirası) öngörülürken; sistemin kameralarla ilgili bölümünün dolar karşılığı olması ve o günden bu güne kadar dolarda meydana gelen kur farkı ve Temsilciler Kurulunda görüşülen superonlıne firmasının döşeyeceği fiberoptik kabloların ve döşeme maliyetinin yasal engellere takılması sonucunda ve firmanın yatırımı engellemesi, kamera sayısında artış olması, ayrıca kameraları izleme odasına alınacak personel sayısındaki artış sonucunda maliyeti yatırım 3.680.000,00 TL (Üçmilyonaltıyüzseksenbintürklirası) olarak gerçekleştirilmiştir.

Hesaplamalara göre nihayimaliyetin 450-500 bin TL civarındaki miktarı Toplu Yapı’nın tasarruflarından, Koop. 18’in katılımlarından ve Toplu Yapı’ya aidat ödeyen üyelerimizin 3 aidat karşılığını 6 taksitte ödemeleriyle karşılanacaktır.

Üyelerimizin Temmuz ayından başlamak üzere; Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık ayı dahil olmak üzere 3 aidat karşılığı miktarı 6 taksitte ödemeleri gerekmektedir.

  • Bu ödemelerden ev sahipleri sorumludur. Kiracıların bu paylaşımı ev sahipleriyle paylaşmalarını diler, sağlıklı günler dileriz.

 

      MEHMET KEMAL ÜNSAL                                  ALİ BALKAN                                    AYFER ARAT

                   Başkan                                               Başkan Yardımcısı                         Başkan Yardımcısı

 

 

       M. TUĞRUL TARCAN            A. DAVUT BAYKAN             ZÜHTÜ BATI                 SEHER AYDIN

              Muhasip Üye                       Sekreter Üye                           Üye                                  Üye