2019 Yılı Ada Temsilcisi Seçimleri

2019 Yılı Ada Temsilcisi Seçimleri

                                                                                                                                                                                                                         

Ankara, 30/01/2019                                                                                                                                                                       

 Sayı:2019/47               

                                                                                                                                                                       

Sayın Üyemiz;

      

       Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 25.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile 18/02/2019-02/03/2019 tarihleri arasında adanıza ait temsilci seçiminin Toplu Yapı Yönetimi Binasında yapılması kararlaştırılmıştır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise seçimler 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.

       Ekteki listede belirtilen günde ada temsilcisi seçimine iştirak ederek Temsilciler Kurulu Toplantısında sizi temsil edecek olan ada temsilcinizi seçmenizi ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica eder,      

       Saygılar sunarız.   

 

     Ayfer ARAT                                                                        Ali BALKAN

Başkan Yardımcısı                                                                Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Mehmet Kemal ÜNSAL

Başkan

 

 

 

 

 

                                                                    

Ek: 1. Ada seçim takvim tablosu

      2. Vekaletname

           

                             MÜSTAKİL KONUT ADA TEMSİLCİSİ SEÇİM TAKVİMİ                            

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18953

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18970

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18978

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18983

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18985

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18936

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

18989

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

 

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18935

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18986

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18940

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18941

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18942

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18943

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18948

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

19 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

18967

26 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ

 

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18931

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18933

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18934

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18937

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18945

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18949

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18950

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18995

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

 

 

OY KULLANMA SAATİ: 09:00-16:00 ARASI

OYLARIN SAYIMI        : 16:00-17:00 ARASI

 

MÜSTAKİL  KONUT ADA TEMSİLCİSİ SEÇİM TAKVİMİ

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18944

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18951

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18964

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18965

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18966

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18968

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

18969

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ

 

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18973

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18974

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18975

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18981

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18988

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18992

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

22 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

18998

1 MART  2019 CUMA GÜNÜ

 

MÜSTAKİL KONUTLARIN
SEÇİM TAKVİMİ

ADA

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYAN ADALARDAKİ
MÜSTAKİL KONUTLARIN SEÇİM TAKVİMİ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18938

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18979

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18980

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18987

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18991

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18994

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18997

2 MART  2019 CUMARTESİ GÜNÜ

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

18999

2 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ

 

OY KULLANMA SAATİ: 09:00-16:00 ARASI

OYLARIN SAYIMI        : 16:00-17:00 ARASI

 

 

 

ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                      ANKARA

 

Tarih: ………./………./2019

 

Sitemiz 189………………………… Ada ……………………….. No’nun Malikiyim.  ………./………/2019 tarihinde  yapılacak ada temsilcisi seçimine mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan dolayı bu toplantıda beni ……………………………………………………………………………………………..’in vekaleten temsil edeceğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

  VEKALET ALANIN                                                           VEKALET VERENİN

YAKINLIK DERECESİ                                                           ADI VE SOYADI

                                                                                              İMZA

 

 

ADRES:

 

 

 

 

NOT:

VEKİL TEMSİL ŞARTLARI

  1. Bir üye, yalnızca bir üyeyi temsilen oy kullanabilir.
  2. Eş ve birinci derece akrabalar temsilen oy kullanabilir.
  3. Malik kiracısına vekalet verebilir.